Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter:

  • Hr. J.B.C.W. (Jan)  van den Heuvel

Secretaris:

  • Vacature

Penningmeester:

  • Hr. A.A.M. (Ad) Marneffe

Bezoldigingsbeleid

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd onder de documenten op deze website en is te bereiken via onderstaande link

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

Financiële verantwoording

De jaarrekening van de stichting wordt jaarlijks gepubliceerd onder de documenten op deze website en is te bereiken via onderstaande link.

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2023

ANBI Status van de Stichting